ระบบขนส่งสาธารณะใน เกาหลีใต้

เกาหลีใต้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบคมนาคมที่ดีที่สุดในโลก การคมนาคมที่หลากหลายนั้นสมบูรณ์ ปลอดภัย และสะดวกสบาย ก่อนไปเยือนเกาหลีใต้ ก่อนอื่นให้พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะ รถไฟ การเดินทางที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งระหว่างเมืองต่างๆ ในเกาหลีคือการใช้รถไฟ ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการจราจรติดขัด อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยการขึ้นรถไฟ โดยการขึ้นรถไฟ ผู้โดยสารสามารถไปถึงที่หมายได้ตามกำหนดเพราะไม่ถูกกีดขวางจากการจราจรติดขัด รถไฟในเกาหลีมี 7 ประเภทตามความเร็วและสิ่งอำนวยความสะดวก: รถไฟด่วน KTX, KTX-ซันชอน, ซามาอึล, ITX-Saemaeul, ITX-Cheongchun, Mugunghwa และ KORAIL รถไฟท่องเที่ยว สำหรับการเดินทางทั่วประเทศเกาหลี ผู้เดินทางควรใช้ KORAIL pass ซึ่งอนุญาตให้ใช้รถไฟทุกประเภท รวมถึงรถไฟด่วน KTX รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางในเมืองเกาหลีให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ระบบการชำระเงินสามารถชำระเป็นเงินสดหรือใช้บัตรขนส่ง เช่น T-money หรือ Cashbee รถโดยสารประจำทางแยกตามสีและหมายเลขเส้นทาง รถเมล์สีน้ำเงินผ่านถนนเส้นใหญ่และมีเส้นทางยาว รถโดยสารสีเขียวให้บริการในระยะทางสั้น ๆ และเชื่อมต่อสถานีรถไฟใต้ดินหลักและสถานีขนส่งสำหรับเส้นทางยาว รถบัสสีแดงเป็นรถด่วนที่จะพาคุณจากโซลไปยังย่านที่พักอาศัยในเขตชานเมือง (ชานเมือง) ในขณะที่รถโดยสารสีเหลืองให้บริการเส้นทางสั้นๆ ระหว่างเขตต่างๆ ในกรุงโซล โดยปกติแล้วจะผ่านย่านช็อปปิ้ง ท่องเที่ยว และย่านธุรกิจ รถไฟใต้ดิน […]

A Stag Weekend in Edinburgh

Reached a stagnant point in work? It’s time for you to treat yourself to a stag weekend in Edinburgh. All the hype will be true, Edinburgh is hot, and the Pound won’t fall in price to the slightest bit! Also, stag weekends mean different things to different people, since there are as many paths to […]