ระบบขนส่งสาธารณะใน เกาหลีใต้

เกาหลีใต้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบคมนาคมที่ดีที่สุดในโลก การคมนาคมที่หลากหลายนั้นสมบูรณ์ ปลอดภัย และสะดวกสบาย ก่อนไปเยือนเกาหลีใต้ ก่อนอื่นให้พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะ รถไฟ การเดินทางที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งระหว่างเมืองต่างๆ ในเกาหลีคือการใช้รถไฟ ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการจราจรติดขัด อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยการขึ้นรถไฟ โดยการขึ้นรถไฟ ผู้โดยสารสามารถไปถึงที่หมายได้ตามกำหนดเพราะไม่ถูกกีดขวางจากการจราจรติดขัด รถไฟในเกาหลีมี 7 ประเภทตามความเร็วและสิ่งอำนวยความสะดวก: รถไฟด่วน KTX, KTX-ซันชอน, ซามาอึล, ITX-Saemaeul, ITX-Cheongchun, Mugunghwa และ KORAIL รถไฟท่องเที่ยว สำหรับการเดินทางทั่วประเทศเกาหลี ผู้เดินทางควรใช้ KORAIL pass ซึ่งอนุญาตให้ใช้รถไฟทุกประเภท รวมถึงรถไฟด่วน KTX รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางในเมืองเกาหลีให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ระบบการชำระเงินสามารถชำระเป็นเงินสดหรือใช้บัตรขนส่ง เช่น T-money หรือ Cashbee รถโดยสารประจำทางแยกตามสีและหมายเลขเส้นทาง รถเมล์สีน้ำเงินผ่านถนนเส้นใหญ่และมีเส้นทางยาว รถโดยสารสีเขียวให้บริการในระยะทางสั้น ๆ และเชื่อมต่อสถานีรถไฟใต้ดินหลักและสถานีขนส่งสำหรับเส้นทางยาว รถบัสสีแดงเป็นรถด่วนที่จะพาคุณจากโซลไปยังย่านที่พักอาศัยในเขตชานเมือง (ชานเมือง) ในขณะที่รถโดยสารสีเหลืองให้บริการเส้นทางสั้นๆ ระหว่างเขตต่างๆ ในกรุงโซล โดยปกติแล้วจะผ่านย่านช็อปปิ้ง ท่องเที่ยว และย่านธุรกิจ รถไฟใต้ดิน […]